• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2017 рік по дошкільному навчальному закладу №55 "Лісовий куточок"

Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2017 рік по дошкільному навчальному закладу №55 "Лісовий куточок"

2018-01-19

Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно

кошторисних призначень на 2017 рік по

дошкільному навчальному закладу №55 "Лісовий куточок"

Показники КЕКВ профінансовано та використано за 9-ть місяців профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2017 рік

1 2

Видатки та надання кредитів - усього X

"у тому числі:

Поточні видатки" 2000 2 886 614,08 325 963,33 362 759,75 257 143,25 3 575 337,16

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2 189 032,05 261 165,59 288 864,44 0,00 2 739 062,08

Оплата праці 2110 2 189 032,05 261 165,59 288 864,44 2 739 062,08

Заробітна плата 2111 1 783 791,76 213 837,55 236 640,85 207 534,31 2 441 804,47

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00

Нарахування на оплату праці 2120 405 240,29 47 328,04 52 223,59 46 358,37 551 150,29

Використання товарів і послуг 2200 697 582,03 64 797,74 73 895,31 257 143,25 1 093 418,33

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 440,00 11 484,00 2 098,80 76 488,85 91 511,65

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 336,00 0,00

Продукти харчування 2230 249 473,54 42 385,89 37 436,81 46 371,27 375 667,51

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 12 111,57 1 054,63 1 631,17 7 718,72 22 516,09

Видатки на відрядження 2250 0,00

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 434 206,92 9 873,22 32 728,53 126 228,41 603 037,08

Оплата теплопостачання 2271 360 126,50 21 982,09 111 867,66 493 976,25

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 20 318,33 2 312,10 3 620,09 6 949,51 33 200,03

Оплата електроенергії 2273 53 762,09 7 561,12 7 126,35 7 411,24 75 860,80

Оплата природного газу 2274 0,00

Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00

Оплата енергосервісу 2276 0,00

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 350,00 350,00

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00

Поточні трансферти 2600 0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00

Соціальне забезпечення 2700 0,00

Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00

Стипендії 2720 0,00

Інші виплати населенню 2730 0,00

Інші поточні видатки 2800 0,00

Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно

кошторисних призначень на 2017 рік по

дошкільному навчальному закладу №55 "Лісовий куточок"

Показники КЕКВ використано за 9-ть місяців використано за жовтень використано за листопад використано за грудень використано за 2017 рік

1 2

Видатки та надання кредитів - усього X

"у тому числі:

Поточні видатки" 2000 345 332,39 45 267,60 62 375,84 40 551,27 493 527,10

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заробітна плата 2111 0,00

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00

Нарахування на оплату праці 2120 0,00

Використання товарів і послуг 2200 345 332,39 45 267,60 62 342,92 40 551,27 493 494,18

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0,00

Продукти харчування 2230 345 332,39 45 267,60 62 342,92 40 551,27 493 494,18

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00

Видатки на відрядження 2250 0,00

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата теплопостачання 2271 0,00

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00

Оплата електроенергії 2273 0,00

Оплата природного газу 2274 0,00

Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00

Оплата енергосервісу 2276 0,00

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00

Поточні трансферти 2600 0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00

Соціальне забезпечення 2700 0,00

Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00

Стипендії 2720 0,00

Інші виплати населенню 2730 0,00

Інші поточні видатки 2800 32,92 32,92

Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00

Фінансовий звіт про надходження та використання благодійних внесків за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року по

дошкільному навчальному закладу №55 "Лісовий куточок"

"Надійшло

грн.

" Використано

Сума грн. Предмет закупівлі використано листопад використано грудень Постачальник

Залишок на 01.01.2017р. 400,29

Надійшло за січень-грудень2017 року

Залишок на 01.01.2018р. 400,29

Фінансовий звіт про надходження та використання благодійної допомоги в натуральній формі 2017 року по

дошкільному навчальному закладу №55 "Лісовий куточок"

"Надійшло

грн.

"

Назва товару, послуги Кількість предметів, послуг надійшло за листопад надійшло за грудень Сума допомоги

Надійшло за січень-грудень 2017 року Меблі різні 1400,00 22000,00

"Автобус"на майданчику 7000,00

Товари господарчі 3670,00 3670,00

Матеріали будівельні 840,00 840,00

33510,00

Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2017 рік

дошкільному навчальному закладу №55 "Лісовий куточок"

Показники КЕКВ профінансовано та використано за 9-ть місяців профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2017 рік

1 2

Капітальні видатки 3000 721 209,26 0,00 0,00 621 291,71 1 342 500,97

Придбання основного капіталу 3100 721 209,26 0,00 0,00 621 291,71 1 342 500,97

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 58 837,26 58 837,26

Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0,00

Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00

Реконструкція та реставрація 3140 662 372,00 0,00 0,00 621 291,71 1 283 663,71

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 662 372,00 621 291,71 1 283 663,71

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0,00

Кiлькiсть переглядiв: 12

Коментарi