• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота закладу
Методична робота закладу дошкільної освіти спрямована на вивчення і впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії та методики розвитку, навчання і виховання дошкільників, а також оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами, впровадження новітніх розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.
Центром методичної роботи закладу є методичний кабінет, в якому в наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні документи, матеріали семінарів, свят та передового досвіду вихователів.
Впровадження в життя особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти вимагає від педагога професійної зрілості, майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності, тому наші педагоги приділяють велику увагу самоосвіті та професійному росту.

Основні завдання дошкільного навчального закладу на 2020 - 2021 навчальний рік:

· Здійснювати впровадження в освітній процес ідей сталого розвитку, забезпечити виховання у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку, оволодіння ними доступними навичками розумного та раціонального користування природними ресурсам, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини.

· Продовжити роботу з формування професійної майстерності педагогічних кадрів в організації освітнього процесу. Забеспечити вивчення та використання в освітньому процесі технології критичного мислення. Навчати дітей правильно ставити запитання, заохочувати розмірковувати, самостійно робити висновки, вільно висловлювати свої судження , знаходити і приймати правильні рішення.

· Підвищувати рівень культури педагогів у використанні мультимедійних засобів для самоосвіти та в організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників.

· Забеспечити активне вивчення педагогами дошкільного закладу нових нормативно-законодавчих документів в галузі дошкільної освіти.

Основними напрямками роботи нашого дошкільного закладу є:

· Виховання у дошкільників ціннісного ставлення до чистоти довкілля як важливої умови безпечного проживання людини у природному середовищі.
· Формування творчої, активної особистості з високим рівнем готовності до самостійного вирішення широкого кола проблем

Основні завдання дошкільного навчального закладу на 2019 - 2020 навчальний рік:

1. Забеспечення методичного супроводу зростання професійної майстерності педагогічних кадрів в організації освітнього процесу на основі використання практичних методів педагогічного впливу (експериментування, вирішення проблемних ситуацій та логічних задач, моделювання, розвивальних вправ, ігор тощо), поєднання групових, парних, індивідуальних форм взаємодії в навчально- пізнавальній діяльності, побудові довірливих взаємин між педагогами та дітьми на принципах ділового партнерства.

2. Продовжувати роботу по формуванню соціально – моральної поведінки дітей дошкільного віку як складової життєвої компетентності. Підвищувати психолого-педагогічну компетентність педагогів і батьків щодо формування ціннісних орієнтацій дитини, що мотивують до дотримання моральних норм.

3. Продовжувати формування економічної освіченості дітей перед дошкільного віку в різних видах дитячої діяльності.Забеспечити координацію дій дошкільного закладу і сім'ї у вихованні раціонального споживача.

Основними напрямками роботи нашого дошкільного закладу є:

· Створення необхідних умов для повноцінного життя дитини, оптимального її розвитку.

· Вирішення завдань усвідомленого засвоєння дитиною прийнятних норм поведінки у спілкуванні з однолітками та старшими, близькими і малознайомими людьми, формування ціннісних орієнтацій дошкільнят.

· Сприяння розвитку самосвідомості, формування правильного уявлення про себе, виховання почуття власної гідності, поваги до людей .

Кiлькiсть переглядiв: 298

Коментарi