Засновник – Черкаська міська рада та уповноважений нею орган –департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
Безпосереднє керівництво роботою Дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством порядку. Завідувач ДНЗ №55 "Лісовий куточок" - Горячковська В.А.
Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада ДНЗ №55 «Лісовий куточок», згідно оновлених повноважень Закону « Про освіту», рішення якої вводяться в дію рішеннями завідувача ДНЗ.
Органом громадського самоврядування у Дошкільному закладі є загальні збори колективу Дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. На зборах обирають Раду Дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють строк її повноважень.

-

Кiлькiсть переглядiв: 179

Коментарi