З В І Т

завідувача дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) №55

«Лісовий куточок» Черкаської міської ради

Горячковської Валентини Анатоліївни

згідно статутної діяльності в 2018-2019 навчальному році

перед педагогічним колективом та громадськістю

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

МЕТА:Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління дошкільним навчальним закладом (далі – ДНЗ), поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

- забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом;
- стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання завідувачем відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1.Вибори голови та секретаря зборів.
2.Вибір лічильної комісії.

3.Звіт завідувача.

4.Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5.Таємне голосування.

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Керівництво роботою ДНЗ здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як завідувач, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників ДНЗ.

ІІ. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

На 01.06.2019 року в дошкільному навчальному закладі функціонує 11 груп: 3 групи для дітей ясельного віку та 8 груп для дітей садового віку. Дошкільний заклад відвідують 281 дітей .

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, два музичних керівники, 18 вихователів.

Освітній рівень педагогів:

12 педагогів мають вищу освіту, 11 педагогів – неповну вищу.

Кваліфікаційні категорії:

Вища категорія – 2; I категорія – 4; II категорія – 4; звання «вихователь-методист» - 3.

Стаж роботи педпрацівників:

До 5 років – 6, до 10 років – 3, до 15 років – 2, до 25 років – 3, більше 25 років – 9.

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання. В цьому році підвищили свою кваліфікаційну категорію - 1 педагог.

Курси підвищення кваліфікації при інституті післядипломної освіти пройшли - 4 педагога.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу дошкільного закладу відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2018-2019 н.р.

Виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колективом ДНЗ було визначено наступні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

1. Підвищувати рівень методичної культури педагогів у вирішенні завдань морального виховання. Сприяти формуванню у дошкільників моральних знань, суджень, моральних потреб, що мотивують до дотримання моральних норм та протидії їх порушенню.

2. Продовжувати роботу з реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в соціумі» Базового компонента дошкільної освіти України. Сприяти соціальній адаптації дитини через формування основ економічної грамотності.

3. Забезпечити координацію дій дошкільного закладу і сім’ї у вихованні трудових навичок дошкільників, сприяти ранній профорієнтації дітей дошкільного віку. Формувати предметно-практичну компетенцію дошкільників в процесі ознайомлення з професіями, їх соціальною значимістю.

V. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №55 «Лісовий куточок» Черкаської міської ради, (далі - завідувач) здійснює свою діяльність на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 №305, інших нормативно-правових документів Президента України, Верховної ради, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та власного Статуту.

Навчально-виховний процес організовується на основі Базового компоненту освіти України, програми «Дитина», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини. Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики, педагогічні інновації. Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Одним із головних завдань сучасної освіти є патріотичне виховання. Дитина змалечку привчається любити і шанувати свій народ, свою Батьківщину, почуватися її часткою, знати і шанувати рідну мову, народні звичаї та традиції. В дошкільному закладі протягом року пройшов цілий ряд заходів, направлених на формування патріотичних почуттів дошкільнят:

- у жовтні проведено спортивно-музичну розвагу, яка присвячена Дню українського козацтва;

- традиційний осінній український ярмарок завжди проходить весело, завзято, жваво за активної участі батьків;

- не оминаємо увагою і новорічно-різдвяні свята: діти старших груп №5,6,7 разом з музичними керівниками веселими колядками та щедрівками вітають весь колектив та вихованців зі святами;

- музичні розваги до Стрітення: зустрічі зими з весною з вихованцями старших груп;

- до Дня вишиванки ми провели святкове дійство за участі вихованців середніх груп.

Життя і здоров’я – головна цінність кожної людини. Тому питанню охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ приділяється особлива увага. Щорічно, у квітні, проходить Тиждень безпеки дитини(мною виданий відповідний наказ), протягом якого вихователі організовують різноманітні тематичні заняття, спрямовані на набуття дітьми певних знань і навичок безпечної поведінки вдома, у природі, у соціумі. Двічі на рік, у травні та листопаді, в ДНЗ проходить тиждень безпеки дорожнього руху(також мною виданий відповідний наказ), протягом якого діти розширюють свої знання правил дорожнього руху та безпечної поведінки на дорозі. В рамках тижня була організована зустріч старших дошкільнят із працівниками патрульної поліції нашого міста.

Щорічно у ДНЗ проходить шашковий турнір серед вихованців старших груп.

Вже стало традицією у березні проводити тиждень театралізованої діяльності. Діти з величезним задоволенням беруть участь у драматизаціях казок, адже це задовольняє їх потребу у самовираженні, розкриває творчий потенціал, формує позитивні емоції, дає змогу відчути себе справжніми акторами.

Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, організувалиекскурсії в ЗОШ №2. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Практичним психологом дошкільного закладу Славгородською-Козак О.В. проведено тестування дітей на рівень готовності навчання в школі.

Також приділяємо увагу розширенню кругозору наших старших дошкільнят. Цього року організувалиекскурсію в дитячу музичну школу №5, викладачі якої не лише провели пізнавальну екскурсію, але і влаштували для дошкільнят чудовий міні-концерт. Таким чином надали дітям можливість доторкнутися до прекрасного.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому була створена сторінка в соціальній мережі, а саме на фейсбуці. Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег.

VI. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Коваленко Любов Григорівна під контролем завідувача. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на місяць.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.2001р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення. Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться також медичними працівниками.

Вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, організація фізичних занять на свіжому повітрі. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. На кожну дитину в групі ведеться лист здоров’я.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Держсанепідемслужбою у м. Черкасиіз записами в санітарному журналі дошкільного закладу.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обстеження педагогічних працівників і молодшого обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, обстеження в баклабораторії.

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку Держсанепідемслужби.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 із змінами «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та наказу МОН та МОЗ України від 26.02.2013 N 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Медична сестра старша та комірник постійно контролюють якість продуктів харчування від постачальників, про що свідчить вся наявна документація. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей, здійснюють суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів харчування й технологією приготування їжі. Медична сестра регулярно проводить зняття проб їжі, виставляє добові проби. Медична сестра старша, своєчасно веде всю необхідну документацію.

Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі єдиного перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів харчування та продовольчої сировини складають щоденне меню відповідно до картотеки страв.

Аналіз стану харчування дає змогу зробити такі висновки: діти щодня отримують такі основні продукти, як м’ясо, масло, сметану, молоко, овочі, фрукти (соки). Отримують діти також яйця, рибу, печінку, сир. Аналіз реалізації основних продуктів харчування (виконання норм) визначив наступне: норми продуктів виконано лише на 67 %. М'ясо виконано на 93%, риба – 55%, яйця – 82%, молочні вироби в середньому на 68% (молоко, сир кисломолочний , сметана).

Так у 2018р. вартість харчування 1 дитини становить:

- для дітей садових груп – 32,03 грн. з них за рахунок бюджету 12,81 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 19,22 грн. (60%).

- для дітей ясельних груп – 21,03 грн., з них за рахунок бюджету 8,43 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 12,60 (60%).

У літній оздоровчий період (90 днів) збільшуються витрати на харчування дітей у дошкільному закладі на 10% за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зменшили розмір батьківської плати на 50% для багатодітних сімей, які мають 3 і більше дітей – 17.

Звільнили від сплати за харчування дитини:

- дітей-сиріт – 0;

- дітей, позбавлених батьківського піклування – 0;

- дітей з інвалідністю – 1;

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків – 0;

- дітей у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах; із сімей, що отримують допомогу відповідно до закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 7.

- дітей, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м. Черкаси – 1.

- дітей, батьки яких є учасниками АТО – 16.

VIII. Організація роботи щодо забезпечення обов’язковості дошкільної освіти та обліку дітей у мікрорайоні.

Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.

Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку. Загальна кількість дітей дошкільного віку від 0 до 6 років - 218 дітей. З них 165 дитини відвідують дошкільні заклади. Дітей 5-річного віку – 60: з них відвідують дошкільні закладі – 58, що складає 97%; не відвідують дошкільні закладі 2 дітей. Вони здобувають освіту в сім'ї (відвідують курси при ЗОШ та інших школах). Всі діти 5-ти річного віку нашого мікрорайону охоплені навчанням.

IX. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу дошкільного закладу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не зафіксовано жодного випадку травмування дитини під час навчально-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, робочі та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

X. Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ

За 2018-2019 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного закладу:

По загальному фонду на 2019 рік міська влада забезпечила виділення на поточне утримання дошкільного закладу – 91575,00грн. Придбали в 2019 році:

Каструлю 40л. - 3773,00грн.;

Ножі кухонні - 3380,00грн.;

Секундомір - 1150,00грн.;

Набір інструментів для майстерні - 3773,00грн.;

Пакети для сміття - 1750,00грн.;

Папір туалетний - 1500,00грн.;

Годинник – 2910,00грн.

Протягом 2018-2019 навчального року звернень громадян з питань діяльності дошкільного навчального закладу у вищі інстанції не було.

З В І Т

завідувача дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) №55

«Лісовий куточок» Черкаської міської ради

Горячковської Валентини Анатоліївни

згідно статутної діяльності в 2017-2018 навчальному році

перед педагогічним колективом та громадськістю

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».
Кiлькiсть переглядiв: 97

Коментарi